Vedenie spoločnosti

 

 

 

Anton Fabuš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ