Ocenenia

Spoločnosť PMP a.s. sa so svojimi výrobkami Baron nebojí konfrontácie s konkurenciou a pravidelne sa zúčastňuje popredných európskych prehliadok spoločností z mäsospracovateľského odvetvia, kde je oceňovaná za kvalitu.

fabus_ocenenie
160000_theBizz
151000_Oman
141027_Pariz_international
150706_Madrid
160000_Madrid
160000_unknown
_MG_2099
_MG_2102
_MG_2108
_MG_2116
_MG_2120
_mg_3231