Notárska zápisnica PMP, a.s.

Dňa 31.5. 2013 sa v sídle spoločnosti Púchovský mäsový priemysel, a.s. konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov.

 

Zápisnica z tohto valného zhromaždenia

notarska_zapisnica_1
notarska_zapisnica_2
notarska_zapisnica_3
notarska_zapisnica_4
notarska_zapisnica_5
notarska_zapisnica_6
notarska_zapisnica_7